• Tepeb

  İnşaat Sektöründe Enerji Performans Teknisyeni Avrupa Sertifikası

 • Tepeb

  İnşaat Sektöründe Enerji Performans Teknisyeni Avrupa Sertifikası

 • Tepeb

  İnşaat Sektöründe Enerji Performans Teknisyeni Avrupa Sertifikası

TEPEB: İnşaat Sektöründe Enerji Performans Teknisyeni Avrupa Sertifikası

9.TEPEB-Poster-TU-v34Mascotte-TEPEB-HDKüresel ısınma ile mücadele, yenilenebilir enerjileri teknolojilerinin harekete geçirilmesi ve enerji verimliliği tüm ülkeler için önemli problemlerdir. Sera etkisi yaratan gazlar ile yenilenebilir enerji konusunu Avrupa Birliği’nin bağlayıcı hedefleri belirlemektedir. Bu konulardaki iyileştirmeler içinde güvenilir, sürdürülebilir ve rekabet edebilen bir enerji sistemine geçiş mümkün olmadığından, AB, enerji verimliliğini de buna dâhil etmektedir. (Yeşil Kitap: 2030 ufkunda iklim ve enerji alanlarındaki politikalar hakkında bir çerçeveye doğru). Projeye katılan üç ortak ülke (Fransa, İspanya ve Türkiye) bu amaçları tamamen benimsemişlerdir.

1980’li yıllardan bu yana İspanya, yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesi alanında son derece kararlı bir politika benimsemiştir. 2012 Dünya Raporu’na göre, İspanya, bu konudaki 5 lider ülke arasında yer almaktadır. Bu alanda çalışanların yeterliklerinin arttırılması, hem gelişmeye hem de yeni işler yaratmaya yönelik çalışmaların yapılması “2011-2020 Enerji Verimliliği Planı”nda, yer almaktadır.

2003 yılından bu yana Türkiye, gaz enerjisi bağımlılığını azaltmaya yönelik bir enerji politikasını sürdürmektedir. 2010 yılında kabul edilen teşvik edici düzenleme, yenilenebilir enerji alanındaki talebi arttırmış ve bu yeni sektöre bağlı teçhizat montajı sektörünü hızla geliştirmiştir. Türkiye, yeni yeterliklerin kazanılması ve uygun bilgilere erişim konusunda Avrupa ülkelerinin endişelerini paylaşmaktadır.

Yeşil Büyüme ve 2012 Termik Düzenlemesi, Fransa’da hem inşaat hem de yenilenebilir enerji sektörlerindeki yeterlikler ve meslekler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Enerji alanındaki geçiş, bu alanda çalışanların yeterliklerini iki açıdan etkilemektedir: Bir taraftan, kullanılan teknoloji ve malzemelerin evrimi bir diğer taraftan da mesleki duruşun radikal bir biçimde değişmesi. Enerji verimliliği, inşaata daha geniş bir bakış açısı ve mesleki etkinliklerin evrimini gerektiren meslekler arası karşılıklı bağımlılık tarafından belirlenmektedir. Yeterliklerdeki bu artış, teknolojik seçimler, uygulama esnasında meslek grupları arasında koordinasyon, genel verimlilik izlemesi, değişim yönetimi aşamalarında gözlemlenmektedir. Bu alanda çalışacak olanların eğitiminde bu yeterlikler dâhil edilse de hâlihazırda sektörde çalışmakta olan sorumlular mesleklerinde kaçınılmaz bir evrim ile karşı karşıya kalmaktadır.

Avrupa Birliği İkili Yatırım Anlaşmaları 2012 yılında yayınlanan bir notunda şunu belirtmektedir: “İnşaat sektörünün ekolojikleşmesi (yeşilleşmesi) yeterlik kıtlığı yüzünden geri kalmaktadır. Yeterlik üzerine kurulu stratejiler yeşil inşaat sektörünün gelişimini hızlandırabilir”.

İnşaat sektöründeki derin mesleki değişimlere, hazırlanmış bir plan aracılığı ile eşlik etmek, bu alanda atılacak adımlardan bir tanesidir. Çalışanlara yönelik olan bu planın elde edilen deneyimi hesaba katması ve izlenecek yolların güvence altına alınması zorunluluğu taşıması bu planın bir sertifikasyonla bütünleşmesini gerektirmektedir. Bu projenin genel amacı budur.

Projeye başlamadan önce, katılımcı ülkelerdeki ortaklar tarafından yapılan analizler ortak sorunları ortaya koymuş ve belirli amaçlar ile belirli bir hedef kitlenin belirlenmesini sağlamıştır:

 • İnşaat sektöründeki mesleklerin değerlendirilmesi orta seviyedeki kontrol mesleklerinde ve yeterliklerinde bir eksiklik olduğunu ortaya koymuştur (DARES, Meslekler, 2015). Takım şefleri ve 1. derecede büro teknisyenleri değişimin gerçekleştirileceği ilk aşamalardır. İster maaşlı çalışan olsun, ister iş arayan durumunda olsun bu projenin hedef kitlesini onlar oluşturmaktadır.
 • Bu nedenle proje tarafından hedeflenen eğitim planı, ortaokul sonrası kısa süreli eğitim şeklinde olacaktır.
 • Proje, Erasmus Plus’ın mesleki eğitim konusundaki önceliklerine tamamen uymaktadır ve “Avrupa 2020 Eğitim ve Staj” ile “ Gelecek İçin Öğrenim” adlı Louvain Demecinin amaçlarını yerine getirmeye yardımcı olacaktır.
 • Proje, oluşumu ile (Yenilenebilir enerji üreten şirketler, sivil toplum kuruluşları, mesleki örgütlenmeler, inşaat şirketleri, eğitim kurumları, üniversiteler) eğitim-iş alanında ortaklık kurarak projenin sürekliliği ve yayılmasını garanti altına almaktadır.
 • Proje, 150 stajyerden hareketle Avrupa Yeterlikler Çerçevesi’ne ve Bolonya Süreci’ne uygun olarak, yeterliklerin eksikliğinin hissedildiği bir alanda kısa süreli bir sertifikasyon programı (İnşaat Sektöründe Enerji Performans Teknisyeni) kurmakta ve deneyimlemektedir.
 • Enerji performansı ile ilgili tüm alanları kapsayan ve 45 eğitimciyi eğiten modüllere dayalı bir eğitim planı sunmaktadır.
 • Eğitim süresinin %25’lik kısmı boyunca pedagojik kaynaklar oluşturarak Bilgi-İşlem Teknolojilerinin yayılmasını da arttırmaktadır.

Ortaklar

 1. GIP FIPAG (Fransa)
 2. Girona Üniversitesi (İspanya)
 3. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu (Türkiye)
 4. Geliştirme ve Yenilik Merkezi (Bulgaristan)
 5. GRETA GRENOBLE (Fransa)
 6. FEMEVAL (İspanya)
 7. Schneider (Fransa)
 8. Monsolar Ingenieros (İspanya)
 9. CLUSTER éco-énergie (Fransa)
 10. Yenilenebilir Enerjiler Sendikası (Fransa)
 11. TTE (Türkiye)
 12. Teknikerler Birliği (Türkiye)

Bu proje Avrupa Komisyonu’nun yardımı ile finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarını bağlar ve Komisyon yayının içinde bulunan bilgilerden hareketle yapılabilecek uygulamalardan sorumlu tutulamaz.